Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

2 miliony złotych na dofinansowania do szkoleń dla firm z sektora odzysku materiałowego surowców – rekrutacja startuje 10 maja 2022 r.

Od godz. 9.00 w dniu 10 maja 2022 roku zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie do szkoleń dla pracowników firm sektora odzysku materiałowego surowców.

Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania przewidzianej alokacji (2 000 000 zł).

Dokumenty  rekrutacyjne (wypełnione i przesłane w Systemie https://akademiamarr.pl/ przez Przedsiębiorcę) podlegają weryfikacji w momencie dostępności/uwolnienia środków, o których mowa powyżej.

UWAGA: Formularze zgłoszeniowe Przedsiębiorców przesłane w Systemie, a zawierające wnioski na kwotę przewyższającą poziom środków przewidzianych do wydatkowania/uwolnionych środków o których mowa powyżej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, zostaną odrzucone bez weryfikacji (status: „odrzucona rejestracja”) i będą mogły być ponownie przesłane w kolejnym naborze.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z mikro, małych, średnich i dużych firm z całej Polski, zarejestrowane w KRS lub CEIDG oraz prowadzące czynną działalność w ramach sektora odzysku materiałowego surowców, czyli posiadające wpisany kod PKD z działu 38 (działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem, i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców). Pracownicy dużych firm mogą stanowić jedynie 25% wszystkich uczestników.

Na jakie szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Do wyboru uczestników projektu jest 26 tematów szkoleń, w tym m.in.:

 • budowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • planowanie inwestycji,
 • zarządzanie projektami w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne,
 • posługiwanie się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • efektywne i asertywne komunikowanie się,
 • obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia,
 • eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – uprawnienia elektryczne G1, G2, G3.

Pełna lista szkoleń dostępna tutaj: Rekomendacja Rady Sektorowej.

Jakie środki można uzyskać?

Limit wsparcia (dofinansowanie) na 1 Pracownika wynosi 6 684 zł netto oraz może stanowić 80% wartości netto szkoleń. Przedsiębiorca wnosi 20% wkładu własnego.

W projekcie nie przewidziano limitów na firmę (NIP). Przedsiębiorca na etapie rekrutacji deklaruje ilu pracowników deleguje do projektu i w związku z tym, jaki budżet będzie na ten cel potrzebny.

Planując kwotę, o jaką Przedsiębiorstwo będzie wnioskować należy wziąć pod uwagę również limity na dofinansowanie do osobogodziny konkretnego szkolenia, szczegóły w zał. 2 do Regulaminu.

Jak zgłosić się do projektu, wziąć udział w szkoleniach i je rozliczyć?

 1. Należy wypełnić i uzupełnić Formularz na stronie www PARP dostępny tutaj.
 2. Zarejestrować konto Przedsiębiorstwa w elektronicznym systemie https://akademiamarr.pl/ oraz uzupełnić i przesłać do weryfikacji wymagane dokumenty.
 3. Po pozytywnej weryfikacji podpisać udostępnioną umowę z Operatorem.
 4. Założyć konto Przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych, znaleźć szkolenia zgodne z Rekomendacją Rady oraz zgłosić je w elektronicznym systemie https://akademiamarr.pl/ do weryfikacji Operatora.
 5. Po pozytywnej weryfikacji należy odbyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie/certyfikat o podniesieniu kompetencji/kwalifikacji.
 6. Złożyć wniosek o refundację.

Po szczegółowe informacje na temat dofinansowania zapraszamy:

 • do kontaktu z Operatorem: Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., który przeprowadzi Państwa przedsiębiorstwo przez proces rekrutacji, udzielenia i rozliczenia wsparcia usług rozwojowych adresowanych do sektora odzysku materiałowego surowców:
  • 785 118 868, 785 056 879, 785 058 177, 12 617 66 54
  • e-mail: odzysk@marr.pl
 • na stronę internetową projektu: https://www.marr.pl/odzysksurowcow/

do pozostawienia kontaktu do siebie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej projektu: https://www.marr.pl/odzysksurowcow/ – skontaktujemy się z Państwem