Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Badanie potrzeb szkoleniowo-doradczych sektora gospodarki odpadami, w tym w związku z pandemią COVID-19

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line potrzeb szkoleniowo-doradczych w sektorze gospodarki odpadami.

Zwiększanie kwalifikacji, lepsze dostosowywanie kompetencji do potrzeb pracodawców oraz efektywna edukacja pracowników sektora gospodarki odpadami jest oczekiwana i pożądana, ale nie będzie możliwa bez wsparcia informacyjnego Państwa – przedsiębiorców z sektora gospodarki odpadami. Chcielibyśmy poznać Państwa doświadczenia, potrzeby i opinie, w tym w obecnej sytuacji na rynku związanej z pandemią.

Wyniki przeprowadzonej ankiety będą dla nas niezwykle cenną wskazówką informacyjną – dowiemy się, jakich zmian oczekują przedsiębiorcy i jakie są potrzeby w powyższym zakresie sektora gospodarki odpadami. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców bazując na wynikach ankiety przygotuje rekomendacje szkoleń i doradztwa dla sektora. Szkolenia będą uruchomione w ramach konkursu „Kompetencje dla sektorów” i współfinansowane w 80 % ze środków europejskich.  W obecnej sytuacji przewidujemy, że najbliższe szkolenia będą możliwe w formie zdalnej.

Będziemy zobowiązani za wypełnienie ankiety do dnia 10 czerwca br. Wypełnienie ankiety zajmie kilkanaście minut.

Z góry dziękujemy za Państwa odpowiedzi oraz poświęcony czas.

z poważaniem,
Krzysztof Kawczyński
Animator Rady