Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Informacja z I spotkania GR

W dniu 06.03.2020 w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) odbyło się I spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO).

Grupa Robocza ma na celu zapewnienie stałej współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami z sektora odzysku materiałowego surowców, w zakresie zapotrzebowania na konkretne kompetencje oraz kształcenia absolwentów uczelni wyższych, szkół zawodowych oraz uczestników kursów i szkoleń. Grupa będzie pełniła rolę doradczą dla Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

GRGO liczy 16 członków, a jej skład wchodzą przedstawiciele:

  • przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami (10 członków), reprezentujących główne specjalizacje (w tym: zbiórkę, segregację, transport, odzysk i recykling odpadów);
  • instytucji edukacji (6 członków) prowadzących kształcenie (wyższe i zawodowe) na potrzeby sektora gospodarki odpadami.

W trakcie spotkania członkowie Grupy mieli okazję zapoznać się z Systemem Rad Sektorowych, którego podstawowe założenia przedstawił przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pan Roman Szefler. Mogli też zapoznać się z projektem Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców” oraz poznać Kierownika Projektu – Panią Agnieszkę Buze i Animatora Rady – Pana Krzysztofa Kawczyńskiego, którzy przedstawili skład Rady i jej działalność, kładąc nacisk na planowane badania sektora i jego zapotrzebowania na kompetencje. Szczegóły planu badawczego omówiła Ekspert ds. Badań – Pani Anna Czechowska. Przybliżyła ona również członkom Grupy zagadnienia dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Na spotkaniu przyjęto Regulamin GRGO oraz wybrano Prezydium GRGO. Na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących wybrano następujące osoby:

  • Kierownik/Przewodniczący GRGO: Paweł Wowkonowicz, Główny Specjalista badawczo-techniczny IOŚ-PIB – Specjalista ds. Projektu;
  • Wiceprzewodnicząca (reprezentantka instytucji edukacji formalnej i poza formalnej) – Anna Rolewicz – Kalińska , Adiunkt, Politechnika Warszawska – Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
  • Wiceprzewodniczący (reprezentant przedsiębiorstw SGO) – Andrzej Daniluk, Członek Zarządu – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Ustalono kolejne terminy spotkań GRGO w 2020 roku:

  • II – 28.04.2020
  • III – 30.06.2020
  • IV – 20.10.2020
  • V – 24.11.2020

Zdecydowano, że w spotkaniach GRGO w siedzibie IOŚ-PIB (ul. Krucza 5/11d w Warszawie) będzie można uczestniczyć osobiście lub zdalnie poprzez aplikację Skype.

Spotkanie pozwoliło na wzajemne poznanie członków Grupy i ich oczekiwań. Niewątpliwie bardzo ciekawym elementem spotkania była prawie półtoragodzinna dyskusja, w której pokazano mnogość problemów zarówno pracodawców sektora gospodarki odpadami, jak i przedstawicieli edukacji, związanych kwalifikacjami pracowników oraz absolwentów.

Materiały do pobrania: