Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Informujemy o bezpłatnym webinarium pt. ”Europejski Zielony Ład – nowa strategia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej”

Organizatorami wydarzenia są: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy w ramach Akademii Recyklingu wraz z Biurem Przedstawicielstwa Województwa  Mazowieckiego w Brukseli.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Europejski Zielony Ład jest planem działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Osiągnąć to można poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu. UE zapewni również wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla tych, którzy najbardziej odczuwają skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną, poprzez mechanizm sprawiedliwej transformacji. Dzięki niemu najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027. Zawiera on plan działań umożliwiających: bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

„Europejski Zielony Ład jest naszą nową strategią na rzecz wzrostu – wzrostu, którego korzyści są większe niż koszty. Europejski Zielony Ład pokazuje, jak zmienić nasz styl życia i pracy, sposób produkcji i konsumpcji, tak abyśmy żyli zdrowiej, a nasze przedsiębiorstwa były innowacyjne. Wszyscy możemy włączyć się w ten proces i skorzystać z szans, jakie stwarza” – Ursula von der Leyen.

Zapoznaj się z programem wydarzenia (PDF)

Kontakt: akademiarecyklingu@klasterodpadowy.com, www.klasterodpadowy.com