Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Jeszcze milion złotych na dofinansowania do szkoleń dla MŚP i dużych firm

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA zaprasza mikro, małe, średnie i duże firmy z całej Polski działające w branży odzysk materiałowy surowców oraz posiadające wpisany do CEIDG lub KRS kod PKD z działu 38 (działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców) do skorzystania z 80% dofinansowania do szkoleń z zakresu m.in.:

 • budowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • planowania inwestycji,
 • zarządzania projektami w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne,
 • posługiwania się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • efektywnego i asertywnego komunikowania się,
 • obsługiwania wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia,
 • eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – uprawnień elektrycznych G1, G2, G3.

Pełna lista szkoleń dostępna tutaj: Rekomendacja Rady Sektorowej.

Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania puli środków (1 milion złotych) oraz oszczędności powstałych z wcześniej zawartych umów (w projekcie można wziąć udział tylko jeden raz).

Dokumenty  rekrutacyjne (wypełnione i przesłane w Systemie https://akademiamarr.pl/ przez Przedsiębiorcę) podlegają weryfikacji w momencie dostępności/uwolnienia środków, o których mowa powyżej.

Jakie środki można uzyskać?

Limit wsparcia (dofinansowanie) na 1 Pracownika wynosi 6 684 zł netto oraz może stanowić 80% wartości netto szkoleń. Przedsiębiorca wnosi 20% wkładu własnego. Limit na firmę (NIP) wynosi 160 000 zł netto.

Przedsiębiorca na etapie rekrutacji deklaruje ilu pracowników deleguje do projektu i w związku z tym, jaki budżet będzie na ten cel potrzebny.

Planując kwotę, o jaką Przedsiębiorstwo będzie wnioskować należy wziąć pod uwagę również limity na dofinansowanie do osobogodziny konkretnego szkolenia, szczegóły w zał. 2 do Regulaminu.

Jak zgłosić się do projektu, wziąć udział w szkoleniach i je rozliczyć?

 1. Należy wypełnić i uzupełnić Formularz na stronie www PARP dostępny tutaj.
 2. Zarejestrować konto Przedsiębiorstwa w elektronicznym systemie https://akademiamarr.pl/ oraz uzupełnić i przesłać do weryfikacji wymagane dokumenty.
 3. Po pozytywnej weryfikacji podpisać udostępnioną umowę z Operatorem.
 4. Założyć konto Przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych, znaleźć szkolenia zgodne z Rekomendacją Rady oraz zgłosić je w elektronicznym systemie https://akademiamarr.pl/ do weryfikacji Operatora.
 5. Po pozytywnej weryfikacji należy odbyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie/certyfikat o podniesieniu kompetencji/kwalifikacji.
 6. Złożyć wniosek o refundację.

Po szczegółowe informacje na temat dofinansowania zapraszamy

 • do kontaktu z Operatorem: Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A, który przeprowadzi Państwa przedsiębiorstwo przez proces rekrutacji, udzielenia i rozliczenia wsparcia usług rozwojowych adresowanych do sektora odzysku materiałowego surowców:
 • na stronę internetową projektu: https://www.marr.pl/odzysksurowcow/

do pozostawienia kontaktu do siebie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej projektu: https://www.marr.pl/odzysksurowcow/ – skontaktujemy się z Państwem.