Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Konkurs Puchar Recyklingu

Twój zakład z łatwością osiąga zakładane poziomy recyklingu? Twoja gmina jest wzorem w zakresie gospodarki odpadami? A może przedsiębiorstwo, w którym pracujesz, aspiruje do miana lidera w zbiórce poszczególnych frakcji odpadów lub prowadzi skuteczne działania edukacyjne? Jeżeli tak, to zgłoś swój udział w Konkursie Puchar Recyklingu.

Mimo że to już XXII edycja Konkursu, to od lat cel pozostaje ten sam – chodzi bowiem o nagrodzenie podmiotów, które stworzyły najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Co ważne, grono uczestników Konkursu stale się poszerza, ponieważ nie brakuje nowych podmiotów, które chcą pochwalić się swoimi osiągnięciami.

I nic w tym dziwnego! Udział w Konkursie o Puchar Recyklingu wiąże się bowiem z prestiżem i stanowi świetną rekomendację, mającą niebagatelne znaczenie w kontaktach handlowych, relacjach z mieszkańcami miast i gmin, a także w kontekście wizerunkowym. Nagrody i wyróżnienia zdobyte w Konkursie budują znakomitą reputację i wiarygodność oraz wskazują na ogrom rzetelnej pracy wykonanej przez uczestników. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że finał Konkursu odbywa się podczas uroczystej Gali, towarzyszącej Międzynarodowemu Kongresowi Ochrony Środowiska ENVICON, który skupia najważniejsze podmioty z branży, takie jak Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które obejmują patronat honorowy nad konkursem.

Konkursowe zgłoszenia mogą nadsyłać: urzędy gmin oraz związki i porozumienia międzygminne, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, a także instalacje komunalne. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.pucharrecyklingu.pl. W dalszej kolejności należy wypełnić szczegółowy wniosek.

Ocenie podlegać będą ilości zebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje. Dodatkowy aspekt to także całościowe podejście do ochrony środowiska, w tym np. wdrożone rozwiązania transportowe, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach czy też podjęcie inicjatyw z zakresu GOZ-u.

Przekonaj się, czy twoja gmina lub przedsiębiorstwo zasługuje na miano zdobywcy Pucharu Recyklingu i wyślij swoje zgłoszenie do końca czerwca 2021 r.

Kontakt

Marta Siatka
koordynator projektów edukacyjnych
tel. 660 762 427
e-mail: m.siatka@abrys.pl