Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Trzynaste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 12 października 2022 r. odbyło się trzynaste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej oraz analizie sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w branży gospodarki odpadami.

Obecnie w branży odzysku materiałowego surowców odnotowujemy spadek konsumpcji i jest to trend, który utrzyma się przez najbliższe dwa kwartały. Branża będzie się mierzyła z nieco mniejszą ilością odpadów z gospodarstw domowych.

Nadal pogłębia się różnica między wzrostem wynagrodzeń w sektorze a wydajnością. To znaczy patrząc na wyniki przemysłu ogółem to jest to jedna alarmująca informacja, że w sektorze odzysku surowców wynagrodzenia rosną mniej więcej o ok. 12% rdr, a wydajność tylko 5% rdr.
W sektorze dynamika wzrostu zatrudnienia była wyższa niż w pozostałych branżach.
Płace w sektorze od kilku miesięcy mniej więcej się ustabilizowały na tym samym poziomie. Nie przewidujemy istotnych zmian jeżeli chodzi o bezrobocie, nie będzie ono rosło.

Podczas posiedzenia przeprowadzony został przez firmę Danae Sp. z o.o. panel dyskusyjny dotyczący wyników badań jakościowych BBKL (II edycja) w branży odzysku materiałowego surowców.

W oparciu o przeprowadzone wywiady i panele eksperckie zidentyfikowano szereg czynników wpływających na branżę. Te czynniki to m.in.:

 • duża zmienność przepisów prawnych i wymagań, która utrudnia funkcjonowanie przedsiębiorstw,
 • przedłużające się postępowania administracyjne dot. wydawania/zmian decyzji środowiskowych i bariery formalno-prawne utrudniające nowe inwestycje,
 • wahania na rynku surowców,
 • wzrost cen energii, itp.

Również w oparciu o przeprowadzone wywiady i panele eksperckie zidentyfikowano:

Trendy prawne wpływające na branżę, takie jak:

 • zmiany w prawie UE – Europejski Zielony Ład (zwrot w kierunku zeroemisyjnej gospodarki)
  i Gospodarka w Obiegu Zamkniętym (redukcja składowania odpadów i nacisk na poprawę recyklingu)

Trendy technologiczne wpływające na branżę, m.in. takie jak:

 • robotyzacja i automatyzacja niektórych procesów, takich jak sortowanie czy przetwarzanie odpadów,
 • nowe wymogi dotyczące projektowania produktów (nacisk na umożliwienie naprawy/wymiany komponentów i łatwiejszy recykling, wykorzystanie surowców wtórnych w nowych produktach, energooszczędność),

Trendy społeczno-gospodarcze wpływające na branżę, m.in. takie jak:

 • rosnące zapotrzebowanie na nisko i wysoko wyspecjalizowanych pracowników i duża konkurencyjność innych branż,
 • słabnące przywiązanie pracowników do miejsca pracy itp.

Firma Danae Sp. z o.o. przestawiła również szereg tez dotyczących przyszłości branży, jak również możliwe trzy scenariusze w branży:

Scenariusz nr 1 – branża będzie musiała szybko i intensywnie się zmodernizować, zatem szybko ruszy w kierunku automatyzacji, robotyzacji i wtedy wzrośnie zapotrzebowanie na inżynierów.

Scenariusz nr 2 – oligopol w branży, tzn. w obliczu zmienności i niepewności na rynku, niepewności
z dostępem do surowców itp. przetrwają największe firmy, które będą najbardziej przystosowane do zmian, będą miały środki i niezależnie od sytuacji będą musiały się dopasować. Konsekwencją będzie to, że mniejsze firmy albo zbankrutują albo będą musiały się połączyć w większe podmioty albo zostaną wchłonięte przez większe firmy czyli rynek skupi się wobec największych graczy.

Scenariusz nr 3 – utrzymanie biznesu kosztem pogorszenia jakości. Sytuacja na rynku uderzy w firmy w taki sposób, że część firm nie będzie w stanie przeprowadzić inwestycji więc tylko część firm utrzyma się a pozostałe firmy będą musiały ciąć koszty, rezygnować z inwestycji i w konsekwencji ich konkurencyjność będzie spadała, a z biegiem czasu nie będą w stanie zagwarantować usług na poziomie jakie będzie wymagała gmina i inne uwarunkowania. W związku z tym część firm upadnie lub nastąpi spadek jakości.

Członkowie Rady ocenili, że w praktyce może dojść do połączenia scenariusza nr 1 i nr 2, a trzeci scenariusz może dotyczyć małych firm, które mają problem z tym, żeby się dostosować i będą pogarszać jakość.  W związku z postępem cywilizacyjnym będzie nieuchronna automatyzacja i ulepszanie procesów i albo te małe firmy się rozwiną i dołącza do tych większych firm żeby razem odpowiadać za gospodarkę odpadami lub ostatecznie utrzymają się tylko duże firmy, które będą w stanie sprostać nowym wyzwaniom i wymaganiom.

Materiały do pobrania: