Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

29 listopada 2021

Termin składania aplikacji do VI edycji konkursu Pracodawca Jutra przedłużony!

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informujemy o VI edycji konkursu Pracodawca Jutra. Celem Konkursu Pracodawca Jutra jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: „Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące k (...)
25 listopada 2021

Nowe kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy to zawsze korzyść. Z nami jest to jeszcze łatwiejsze – dowiedz się dlaczego

Kursy, szkolenia, studia podyplomowe – możliwości jest wiele. Aby sprostać wyzwaniom współczesności, trzeba stale się rozwijać i podnosić swoje kompetencje. Dynamicznie zachodzące zmiany, praktycznie we wszystkich obszarach życia, wymuszają na pracownikach konieczność stałego podnoszenia poziomu wykształcenia, ciągłego poszerzania swoich kwalifikacji. Wszystko po to, by odpowiednio przystosowywać się do nieprzewidywalnej rzeczywistości, a także by sprawnie wykorzystywać możliwości, jakich dostarczają nowoczesne technologie. Czy warto (...)
2 listopada 2021

Informacja z IX spotkania GR

W dniu 26.10.2021 r. odbyło się w formie zdalnej IX spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Spotkanie GRGO zostało poświęcone następującym trzem zagadnieniom: I. Rekomendacji Rady dotyczącej współpracy instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw sektora materiałowego odzysku surowców; Zaprezentowano i omówiono zakres rekomendacji, w szczególności dobre praktyki proponowane do rekomendowania w zakresie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi i szkołami branżowymi.  W trakcie d (...)
27 października 2021

Dziewiąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 28 września br. odbyło się dziewiąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej oraz przedstawieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami. Z przedstawionej analizy wynika, że sytuacja w kraju jest dobra ale wciąż bardzo zróżnicowana. W I kw. 2021 r. PKB był wyższy niż w I kw. 2019 r. o 1,1%, a w II kw. 2021 r. o 1,7%. W przemyśle wartość sprzedaży w I i II kw. (...)
man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
16 lipca 2021

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla pracowników sektora gospodarki odpadami

Projekt pt. ”AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY: PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA ODZYSKU MATERIAŁOWEGO SUROWCÓW” (POWR.02.21.00-00-RW81/21) umożliwi podniesienie kwalifikacji/kompetencji wynikających z rekomendacji nr 3 Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców (PDF). Nazwa usługi rozwojowej: Planowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje Efektywne i asertywne komunikowanie się Motywowanie i radzenie sobie ze stresem Zar (...)