Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

25 lipca 2022

Dwunaste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 22 czerwca 2022 r. odbyło się dwunaste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej oraz analizie sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami. Tempo wzrostu PKB w pierwszym kwartale br. wyniosło 8,5% (wzrost realny). Ze względu na brak pełnych danych za II kwartał br., to prognozuje się, że tempo wzrostu PKB w II kwartale będzie trochę wyższe niż 4%. W III i IV kwartale p (...)
woman placing sticky notes on wall
4 maja 2022

2 miliony złotych na dofinansowania do szkoleń dla firm z sektora odzysku materiałowego surowców – rekrutacja startuje 10 maja 2022 r.

Od godz. 9.00 w dniu 10 maja 2022 roku zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie do szkoleń dla pracowników firm sektora odzysku materiałowego surowców. Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania przewidzianej alokacji (2 000 000 zł). Dokumenty  rekrutacyjne (wypełnione i przesłane w Systemie https://akademiamarr.pl/ przez Przedsiębiorcę) podlegają weryfikacji w momencie dostępności/uwolnienia środków, o których mowa powyżej. UWAGA: Formularze zgłoszeniowe Przedsiębiorców przesłane w Systemie, a zawierające wnioski n (...)
two black headphones on brown wooden table
14 kwietnia 2022

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża odzysku materiałowego surowców. Premiera wyników badań I edycji

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Okrągły stół” skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą odzysku materiałowego surowców. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – odzysk materiałowy surowców realizowanego przez PARP we współpr (...)
22 marca 2022

Jedenaste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyło się jedenaste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej oraz analizie sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami. Styczeń 2022 r. w gospodarce realnej był lepszy niż spodziewała się tego większość analityków. Produkcja przemysłowa okazała się o 19,2% wyższa niż przed rokiem, a w budownictwie odnotowano wzrost na poziomie prawie 21%. W handlu (...)
17 marca 2022

Informacja z X spotkania GR

W dniu 01.03.2022 r. odbyło się X spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Spotkanie zostało poświęcone ocenie programów studiów pod kątem potrzeb sektora gospodarki odpadami. Do najważniejszych wniosków i spostrzeżeń z przeprowadzonej analizy programów nauczania na dwunastu wybranych uczelniach wyższych (biorąc pod uwagę rodzaj studiów) na których wykładane są przedmioty związane z branżą gospodarki odpadami (GO) należą: 1. Studia stacjonarne I stopnia - wydziały/kierunki, na og (...)