Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

14 stycznia 2021

Piąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 16 grudnia br. odbyło się w formie zdalnej piąte, ostatnie w 2020 r., posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie w dużej mierze zostało poświęcone kształceniu zawodowemu w szkołach branżowych dla branży gospodarki odpadami oraz dyskusji Członków i gości w przedstawionym temacie. Omówiono zakres kształcenia w zawodzie Technik inżynierii środowiska i melioracji oraz Technik ochrony środowiska pod względem adekwatności nauczania do oczekiwań branży gospodarki odpadami. Zapreze (...)
18 grudnia 2020

Informacja z V spotkania GR

W dniu 1.12.2020 r. odbyło się w formie zdalnej ostatnie w tym roku spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Spotkanie GRGO zostało w całości poświęcone analizie dostępnych zawodów dotyczących sektora gospodarki odpadami (Technik inżynierii środowiska i melioracji oraz Technik ochrony środowiska) nauczanych w szkołach branżowych, pod względem ich adekwatności do oczekiwań branży gospodarki odpadami. W pierwszej części spotkania odbyły się trzy prezentacje eksperckie: prezentacja (...)
man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
12 listopada 2020

Szkolenia pracowników sektora gospodarki odpadami w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców zaprasza do udziału w szkoleniach oraz doradztwie adresowanym do pracowników sektora gospodarki odpadami: Szkolenie: Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami w czasie epidemii COVID. Szkolenie: Postępowanie z odpadami w czasie epidemii COVID. Szkolenie: Obowiązujące przepisy prawne, ich interpretacja i stosowanie w SGO w czasie epidemii COVID. Doradztwo eksperckie indywidualne: Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie epidemii COVID (...)
12 listopada 2020

Czwarte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 26 października br. odbyło się w formie zdalnej czwarte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Podczas posiedzenia przekazano informację na temat uruchomionego naboru  do udziału w szkoleniach oraz doradztwie indywidualnym wynikającym z Rekomendacji (nadzwyczajnej) Sektorowej Rady dotyczącej wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 w sektorze gospodarki odpadami. Szkolenia/doradztwo adresowane jest do pracowników mikro, małych, średnich i dużych prze (...)
19 października 2020

Informacja z IV spotkania GR

W dniu 13.10.2020 r. w formie zdalnej odbyło się czwarte spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). W pierwszej części spotkania członkowie GRGO udzielili odpowiedzi na pytania ankiety dotyczącej aktualnej sytuacji w zakresie praktyk i staży (w czasach pandemii COVID-19) w instytucjach edukacyjnych oraz w przedsiębiorstwach z sektora gospodarki odpadami. W dyskusji panelowej członkowie GRGO dzielili się własnymi doświadczeniami i wynikającymi z nich potrzebami związanymi z praktykami i stażami (...)