Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Kontakt

Małgorzata Kołodziejska
Sekretarz Rady
Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców
Tel. +48 22 630 97 37
E-mail: mkolodziejska@kig.pl

Krzysztof Kawczyński
Animator działania Rady
Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców
tel. 600 401 251
email: kkawczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa