Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Skład Rady

PREZYDIUM RADY

Piotr Manczarski

Piotr Manczarski

PRZEWODNICZĄCY

Adiunkt, Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami

Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Katarzyna Błachowicz

Katarzyna Błachowicz

WICEPRZEWODNICZĄCA

Wiceprezes Zarządu

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o.o.

Krzysztof Kawczyński

Krzysztof Kawczyński

ANIMATOR RADY

Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska

Krajowa Izba Gospodarcza

CZŁONKOWIE RADY

Justyna Adamirowicz

Justyna Adamirowicz

Dyrektor Departamentu Kontroli Odpadów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

nofoto

Daniel Andrzejak

Dyrektor Zakładu

Stora Enso Narew Sp. z o.o.

Marzena Berezowska

Marzena Berezowska

Dyrektor

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Andrzej Białowiec

Andrzej Białowiec

Profesor

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Emilia den Boer

Emilia den Boer

Adiunkt

Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

nofoto

Zbigniew Chlipała

Kierownik Zakładu

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.

Michał Dąbrowski

Michał Dąbrowski

Przewodniczący Rady

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Waldemar Dubiński

Waldemar Dubiński

Członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy / Z-ca Przewodniczącego

Wojewódzka Rada Rynku Pracy / NSZZ Solidarność Region Mazowsze

Magdalena Dutka

Magdalena Dutka

Prezes Zarządu

ABRYS Sp. z o.o.

Szymon Dziak-Czekan

Szymon Dziak-Czekan

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie "Polski Recykling"

Barbara Farmas

Barbara Farmas

Wiceprezes Zarządu ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania i Relacji Zewnętrznych

SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Małgorzata Wioletta Grajda

Małgorzata Wioletta Grajda

Dyrektor Departamentu Opłat Środowiskowych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

nofoto

Barbara Kozłowska

Adiunkt dydaktyczny

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Henryk Kultys

Henryk Kultys

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.

Stanisław Łuniewski

Stanisław Łuniewski

Dyrektor Generalny

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o.

Dariusz Matuszewski

Dariusz Matuszewski

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

Andrzej Mizgajski

Andrzej Mizgajski

Profesor nauk o Ziemi

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Józef Mokrzycki

Józef Mokrzycki

Prezes Zarządu

Mo-BRUK S.A

Artur Oliasz

Artur Oliasz

Członek Zarządu

Niezależny Związek Zawodowy Górników Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

nofoto

Arkadiusz Pokropski

Członek Zarządu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Agnieszka Poniatowska

Agnieszka Poniatowska

Adiunkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

nofoto

Ewa Rakowska

Dyrektor Biura Zarządu

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

Piotr Szewczyk

Piotr Szewczyk

Prezes Zarządu

Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Związek Pracodawców

nofoto

Kinga Zgierska

Dyrektor Zarządu

Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem