Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Skład Rady

PREZYDIUM RADY

Piotr Manczarski

Piotr Manczarski

PRZEWODNICZĄCY

Adiunkt, Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami

Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Katarzyna Błachowicz

Katarzyna Błachowicz

WICEPRZEWODNICZĄCA

Wiceprezes Zarządu

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o.o.

Krzysztof Kawczyński

Krzysztof Kawczyński

ANIMATOR RADY

Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska

Krajowa Izba Gospodarcza

CZŁONKOWIE RADY

nofoto

Marzena Berezowska

Dyrektor

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

nofoto

Andrzej Białowiec

Profesor

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

nofoto

Emilia den Boer

Adiunkt

Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

nofoto

Zbigniew Chlipała

Kierownik Zakładu

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.

Michał Dąbrowski

Michał Dąbrowski

Przewodniczący Rady

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Waldemar Dubiński

Waldemar Dubiński

Członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy / Z-ca Przewodniczącego

Wojewódzka Rada Rynku Pracy / NSZZ Solidarność Region Mazowsze

Magdalena Dutka

Magdalena Dutka

Prezes Zarządu

ABRYS Sp. z o.o.

Szymon Dziak-Czekan

Szymon Dziak-Czekan

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie "Polski Recykling"

Barbara Farmas

Barbara Farmas

Wiceprezes Zarządu ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania i Relacji Zewnętrznych

SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Małgorzata Wioletta Grajda

Małgorzata Wioletta Grajda

Dyrektor Departamentu Opłat Środowiskowych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Michał Hamryszak

Michał Hamryszak

Wiceprezes Zarządu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Jerzy Janowicz

Jerzy Janowicz

Dyrektor Generalny Członek Zarządu

Stora Enso Poland S.A.

nofoto

Barbara Kozłowska

Adiunkt dydaktyczny

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Henryk Kultys

Henryk Kultys

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.

Stanisław Łuniewski

Stanisław Łuniewski

Dyrektor Generalny

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o.

Dariusz Matuszewski

Dariusz Matuszewski

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

Andrzej Mizgajski

Andrzej Mizgajski

Profesor nauk o Ziemi

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Józef Mokrzycki

Józef Mokrzycki

Prezes Zarządu

Mo-BRUK S.A

Artur Oliasz

Artur Oliasz

Członek Zarządu

Niezależny Związek Zawodowy Górników Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Agnieszka Poniatowska

Agnieszka Poniatowska

Adiunkt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

nofoto

Ewa Rakowska

Dyrektor Biura Zarządu

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

Piotr Szewczyk

Piotr Szewczyk

Prezes Zarządu

Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Związek Pracodawców

nofoto

Piotr Wójcik

Dyrektor

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

nofoto

Kinga Zgierska

Dyrektor Zarządu

Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem