Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Skład Rady

Krajowa Izba Gospodarcza skompletowała założycielski skład Rady. Lista kandydatów na członków Rady podlega obecnie procedurze powołania w skład Rady przez Ministra właściwego ds. gospodarki na wniosek Prezesa PARP.

Pierwsza kadencja Rady będzie obejmowała lata 2019-2023. W początkowym okresie Rada będzie liczyła 22 członków z możliwością zwiększenia jej składu do 36 członków.