Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Filmy instruktażowe

Poniżej prezentujemy krótkie filmy instruktażowe dotyczące poszczególnych zagadnień związanych z obsługą profilu przedsiębiorcy (odbiorcy wsparcia) w Bazie Usług Rozwojowych.

Przedsiębiorcy mogą także korzystać ze wsparcia Infolinii Bazy Usług Rozwojowych, która udziela wsparcia związanego z BUR w dni robocze w godz. 8.30-16.30 pod nr tel. 801 332 202 oraz 22 574 07 07 oraz e-mailowo: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.