Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Edukacja

Przekazujemy w Państwa ręce pakiet materiałów dla szkół średnich i uczelni wyższych kształcących kadry dla sektora gospodarki odpadami. Materiały zostały przygotowane w ramach projektu pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców”.

Materiały są w całości bezpłatnie. Zachęcamy do korzystania !

W pakiecie znajdą Państwo: 

1. Cykl filmów informacyjno-edukacyjnych dotyczących sektora odzysku materiałowego surowców oraz wybranych procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem odpadów z instalacji/miejsc, w których one zachodzą.

FILM NR 1
FILM NR 2
FILM NR 3
FILM NR 4

2. Scenariusz zajęć lekcyjnych przydatny w zaplanowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych, wykładu lub szkolenia z wykorzystaniem filmów informacyjno-edukacyjnych.

3. Publikacja pt. "Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Odpadami (SRK GO)".

Rama stanowi uporządkowany zbiór kompetencji odnoszących się do głównych obszarów działalności i aktywności gospodarczej sektora gospodarki odpadami. Zawiera opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w sektorze. Poziomy SRK GO odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Rama może być pomocnym narzędziem dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w przygotowywaniu programów kształcenia dostosowanych do potrzeb sektora gospodarki odpadami.

Publikacja opracowana na podstawie Raportu końcowego z opracowania projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami przygotowanego w 2022 r. przez Annę Araminowicz, Damiana Kuznowicza oraz Magdalenę Słocińską reprezentujących konsorcjum EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Abrys Sp. z o.o. i MABEA Sp. z o.o.

Copyright © Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2022.
Egzemplarz bezpłatny.