Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Grupa robocza

Grupa Robocza ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO) ma na celu zapewnienie stałej współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami z sektora, w zakresie zapotrzebowania na kompetencje oraz kształcenia absolwentów uczelni wyższych, szkół zawodowych czy uczestników kursów i szkoleń.

Do głównych zadań GRGO m.in. należy:

  • identyfikacja zapotrzebowania sektora gospodarki odpadami na nowe umiejętności i kompetencje pracowników wynikające z dokonującej się modernizacji sektora i stosowania nowych technologii,
  • opracowanie wskazówek/rekomendacji na podstawie dobrych praktyk krajowych i zagranicznych dotyczących współpracy edukacji i biznesu z sektora,
  • opracowanie i propagowanie porozumień dotyczących stałej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami edukacji,
  • informowanie o możliwościach pozyskania środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-biznesowych, w tym wdrożenie efektów badań w przedsiębiorstwach,
  • identyfikacja oferty staży i praktyk w sektorze oraz związanych z tym obustronnych korzyści.

W celu zapewnienia reprezentatywności do GRGO zostali zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami reprezentujący główne specjalizacje (w tym: zbiórkę, segregację, transport, odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów) oraz instytucje edukacji prowadzące kształcenie (w zakresie szkolnictwa zawodowego i wyższego) na potrzeby sektora gospodarki odpadami.