Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

11 marca 2021

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości: Gospodarowanie odpadami – pilne działania naprawcze

Sytuacja w sektorze gospodarki odpadami w ostatnich latach podlega dynamicznym zmianom. Przedstawiano ją obszernie w stanowiskach branżowych, w tym Krajowej Izby Gospodarczej oraz w raportach Najwyższej Izby Kontroli. Pomimo zmian i procesów pozytywnych, które miały miejsce w sektorze gospodarki odpadami, nadal występują liczne bariery oraz poważne zagrożenia dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Dlatego za priorytetowe należy uznać podjęcie działań na rzecz budowy efektywnego ekonomicznie i ekologicznie systemu gospodarowania odpadami w Po (...)
9 marca 2021

Szóste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 18 lutego br. odbyło się szóste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Z przyjemnością informujemy, że do składu Rady dołączyli kolejni nowi Członkowie: Pan Piotr Wójcik, Dyrektor Departamentu Kontroli Odpadów z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Pani Emilia den Boer, Adiunkt naukowo-dydaktyczny z Politechniki Wrocławskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, Pan Andrzej Białowiec, Profesor, nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jednocześnie (...)
25 lutego 2021

Informacja z VI spotkania GR

W dniu 23.02.2021 r. odbyło się w formie zdalnej pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Na spotkaniu oprócz członków GRGO byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Spotkanie GRGO zostało poświęcone pracy nad określeniem nowego zawodu o roboczej nazwie „Technik odzysku materiałów”, którego zakres kształcenia odpowiadałby na potrzeby przedsiębiorstw sektora gospodarki odpadami. Spotkanie rozpoczęło się od pre (...)
14 stycznia 2021

Piąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 16 grudnia br. odbyło się w formie zdalnej piąte, ostatnie w 2020 r., posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie w dużej mierze zostało poświęcone kształceniu zawodowemu w szkołach branżowych dla branży gospodarki odpadami oraz dyskusji Członków i gości w przedstawionym temacie. Omówiono zakres kształcenia w zawodzie Technik inżynierii środowiska i melioracji oraz Technik ochrony środowiska pod względem adekwatności nauczania do oczekiwań branży gospodarki odpadami. Zapreze (...)
18 grudnia 2020

Informacja z V spotkania GR

W dniu 1.12.2020 r. odbyło się w formie zdalnej ostatnie w tym roku spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Spotkanie GRGO zostało w całości poświęcone analizie dostępnych zawodów dotyczących sektora gospodarki odpadami (Technik inżynierii środowiska i melioracji oraz Technik ochrony środowiska) nauczanych w szkołach branżowych, pod względem ich adekwatności do oczekiwań branży gospodarki odpadami. W pierwszej części spotkania odbyły się trzy prezentacje eksperckie: prezentacja (...)