Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

13 października 2020

Scenariusz rozwoju sektora gospodarki odpadami

Sektor odzysku materiałowego surowców w ostatnim okresie rozwija się bardzo szybko tak w rozumieniu wzrostu realizowanej sprzedaży jak i wzrostu poziomu zatrudnienia. Jest to związane tak ze zmianami regulacji na poziomie europejskim i krajowym jak również ze zmianami w postawach społeczeństwa w podejściu do spraw związanych z ochroną środowiska. Przeciętny miesięczny poziom sprzedaży firm branży Gospodarka odpadami; odzysk surowców należących do sektora przedsiębiorstw wzrósł z około 700-800 mln w początku poprzedniej dekady do 1800-1900 (...)
woman placing sticky notes on wall
2 października 2020

Wsparcia szkoleniowo-doradcze pracowników sektora gospodarki odpadami w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców w odpowiedzi na bieżące wyzwania i potrzeby sektora gospodarki odpadami na podstawie przeprowadzonych badań  oddziaływania pandemii COVID-19 na sektor gospodarki odpadami wydała Rekomendację nadzwyczajną dotyczącą wsparcia szkoleniowo-doradczego pracowników sektora gospodarki odpadami w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 (PDF). W celu wdrożenia rekomendacji Rady Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt nadzwyczajny w ramach Działania 2.21 PO WER. (...)
17 lipca 2020

Trzecie posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 6 lipca br. odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną spotkanie Rady prowadzone było w formie zdalnej. Z przyjemnością informujemy, że do składu Rady dołączyli nowi członkowie: Pani Marzena Berezowska, Dyrektor - Ministerstwo Klimatu Pan Zbigniew Chlipała, Kierownik zakładu - ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. Pan Józef Mokrzycki, Prezes Zarządu - Mo-BRUK S.A. Pani Kinga Zgierska, Dyrektor Zarządu - Izba Przem (...)
7 lipca 2020

Informacja z III spotkania GR

W dniu 30.06.2020 r. w formie zdalnej odbyło się trzecie spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). W trakcie spotkania zostały przedstawione wyniki następujących badań prowadzonych na potrzeby Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców: Przegląd prowadzonych działań i projektów modernizujących, inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą, związanych z gospodarką odpadami oraz podmiotów w nie zaangażowanych, Analiza oferty edukacyjnej formalnej i (...)
person holding white Samsung Galaxy Tab
2 czerwca 2020

Badanie potrzeb szkoleniowo-doradczych sektora gospodarki odpadami, w tym w związku z pandemią COVID-19

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line potrzeb szkoleniowo-doradczych w sektorze gospodarki odpadami. Zwiększanie kwalifikacji, lepsze dostosowywanie kompetencji do potrzeb pracodawców oraz efektywna edukacja pracowników sektora gospodarki odpadami jest oczekiwana i pożądana, ale nie będzie możliwa bez wsparcia informacyjnego Państwa - przedsiębiorców z sektora gospodarki odpadami. Chcielibyśmy poznać Państwa doświadczenia, potrzeby i opinie, w tym w obecnej sytuacji na rynku związanej z pandemią. Wyniki przeprowadzonej anki (...)