Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

two black headphones on brown wooden table
14 kwietnia 2022

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża odzysku materiałowego surowców. Premiera wyników badań I edycji

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Okrągły stół” skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą odzysku materiałowego surowców. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – odzysk materiałowy surowców realizowanego przez PARP we współpr (...)
22 marca 2022

Jedenaste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyło się jedenaste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej oraz analizie sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami. Styczeń 2022 r. w gospodarce realnej był lepszy niż spodziewała się tego większość analityków. Produkcja przemysłowa okazała się o 19,2% wyższa niż przed rokiem, a w budownictwie odnotowano wzrost na poziomie prawie 21%. W handlu (...)
17 marca 2022

Informacja z X spotkania GR

W dniu 01.03.2022 r. odbyło się X spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Spotkanie zostało poświęcone ocenie programów studiów pod kątem potrzeb sektora gospodarki odpadami. Do najważniejszych wniosków i spostrzeżeń z przeprowadzonej analizy programów nauczania na dwunastu wybranych uczelniach wyższych (biorąc pod uwagę rodzaj studiów) na których wykładane są przedmioty związane z branżą gospodarki odpadami (GO) należą: 1. Studia stacjonarne I stopnia - wydziały/kierunki, na og (...)
people sitting on chair in front of computer
1 marca 2022

Nabór do dofinansowania do studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dla firm MŚP z sektora odzysku materiałowego surowców

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie do studiów podyplomowych dla pracowników firm MŚP z sektora odzysku materiałowego surowców. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2022 r. Kto może uzyskać dofinansowanie? O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z mikro, małych i średnich firm z całej Polski, zarejestrowane w KRS lub CEIDG oraz prowadzące czynną działalność w ramach sektora odzysku materiałowego surowców, czyli posiadające wpisany kod PKD z działu 38 (działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem, i unieszkod (...)
two black headphones on brown wooden table
10 lutego 2022

Spotkanie konsultacyjne dla podmiotów planujących złożyć wnioski o wpis na listę PZZJ

14 lutego 2022 r. w godz. 12.00-14.00 odbędzie się webinarium "Spotkanie konsultacyjne dla podmiotów planujących złożyć wnioski o wpis na listę Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ)." Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych (formularz zgłoszeniowy).  Liczba miejsc nieograniczona.   Zakres tematyczny webinarium: Informacje podstawowe nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) Harmonogram III naboru na listę PZZJ Rola PZZJ-tуw w zapewnianiu jakości w ZSK Zadania PZZJ-tуw w zapewnianiu jak (...)