Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
12 listopada 2020

Szkolenia pracowników sektora gospodarki odpadami w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców zaprasza do udziału w szkoleniach oraz doradztwie adresowanym do pracowników sektora gospodarki odpadami: Szkolenie: Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami w czasie epidemii COVID. Szkolenie: Postępowanie z odpadami w czasie epidemii COVID. Szkolenie: Obowiązujące przepisy prawne, ich interpretacja i stosowanie w SGO w czasie epidemii COVID. Doradztwo eksperckie indywidualne: Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie epidemii COVID (...)
12 listopada 2020

Czwarte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 26 października br. odbyło się w formie zdalnej czwarte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Podczas posiedzenia przekazano informację na temat uruchomionego naboru  do udziału w szkoleniach oraz doradztwie indywidualnym wynikającym z Rekomendacji (nadzwyczajnej) Sektorowej Rady dotyczącej wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 w sektorze gospodarki odpadami. Szkolenia/doradztwo adresowane jest do pracowników mikro, małych, średnich i dużych prze (...)
19 października 2020

Informacja z IV spotkania GR

W dniu 13.10.2020 r. w formie zdalnej odbyło się czwarte spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). W pierwszej części spotkania członkowie GRGO udzielili odpowiedzi na pytania ankiety dotyczącej aktualnej sytuacji w zakresie praktyk i staży (w czasach pandemii COVID-19) w instytucjach edukacyjnych oraz w przedsiębiorstwach z sektora gospodarki odpadami. W dyskusji panelowej członkowie GRGO dzielili się własnymi doświadczeniami i wynikającymi z nich potrzebami związanymi z praktykami i stażami (...)
13 października 2020

Scenariusz rozwoju sektora gospodarki odpadami

Sektor odzysku materiałowego surowców w ostatnim okresie rozwija się bardzo szybko tak w rozumieniu wzrostu realizowanej sprzedaży jak i wzrostu poziomu zatrudnienia. Jest to związane tak ze zmianami regulacji na poziomie europejskim i krajowym jak również ze zmianami w postawach społeczeństwa w podejściu do spraw związanych z ochroną środowiska. Przeciętny miesięczny poziom sprzedaży firm branży Gospodarka odpadami; odzysk surowców należących do sektora przedsiębiorstw wzrósł z około 700-800 mln w początku poprzedniej dekady do 1800-1900 (...)
woman placing sticky notes on wall
2 października 2020

Wsparcia szkoleniowo-doradcze pracowników sektora gospodarki odpadami w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców w odpowiedzi na bieżące wyzwania i potrzeby sektora gospodarki odpadami na podstawie przeprowadzonych badań  oddziaływania pandemii COVID-19 na sektor gospodarki odpadami wydała Rekomendację nadzwyczajną dotyczącą wsparcia szkoleniowo-doradczego pracowników sektora gospodarki odpadami w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 (PDF). W celu wdrożenia rekomendacji Rady Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt nadzwyczajny w ramach Działania 2.21 PO WER. (...)