Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

person using laptop
7 lutego 2022

Zostań PZZJ (podmiot zewnętrznego zapewniania jakości). Trwa nabór

Czym jest PZZJ? Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz okresową ewaluację zewnętrzną tych działań. Za swoją działalność podmioty zewnętrznego zapewniania jakości pobierają wynagrodzenie. Tu dowiesz się więcej jak zostać PZZJ, a tu możesz zobaczyć archiwalne i aktualne nabory na PZZJ. Jak zostać PZZJ? Podmiotem Zewnętrznego Zapewniania Jakości może zostać (...)
A stack of thick folders on a white surface
22 grudnia 2021

Wstępny projekt Sektorowej Ramy dla Sektora Gospodarki Odpadami opracowany

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora Gospodarki Odpadami (SRK GO) obejmuje kompetencje niezbędne do planowania, organizowania, realizowania i nadzorowania procesów związanych z gospodarowaniem odpadami (w szczególności zbierania, transportu, sortowania, przetwarzania, unieszkodliwiania) oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia działań związanych z edukacją i podnoszeniem świadomości mieszkańców, przedsiębiorców, producentów oraz przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych w zakresie odpowiedzialnej gospodarki odpadami. Kompetencje (...)
20 grudnia 2021

Dziesiąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 26 listopada br. odbyło się dziesiąte, ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej oraz przedstawieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami. Z przedstawionej analizy wynika, że w przemyśle w październiku br. produkcja wzrosła w ujęciu miesięcznym o 2,3%, natomiast w ujęciu rocznym o 7,8%. Sprzedaż detaliczna w październiku była o 5 (...)
29 listopada 2021

Termin składania aplikacji do VI edycji konkursu Pracodawca Jutra przedłużony!

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informujemy o VI edycji konkursu Pracodawca Jutra. Celem Konkursu Pracodawca Jutra jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: „Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompe (...)
25 listopada 2021

Nowe kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy to zawsze korzyść. Z nami jest to jeszcze łatwiejsze – dowiedz się dlaczego

Kursy, szkolenia, studia podyplomowe – możliwości jest wiele. Aby sprostać wyzwaniom współczesności, trzeba stale się rozwijać i podnosić swoje kompetencje. Dynamicznie zachodzące zmiany, praktycznie we wszystkich obszarach życia, wymuszają na pracownikach konieczność stałego podnoszenia poziomu wykształcenia, ciągłego poszerzania swoich kwalifikacji. Wszystko po to, by odpowiednio przystosowywać się do nieprzewidywalnej rzeczywistości, a także by sprawnie wykorzystywać możliwości, jakich dostarczają nowoczesne technologie. Czy warto (...)