Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

person holding white Samsung Galaxy Tab
2 czerwca 2020

Badanie potrzeb szkoleniowo-doradczych sektora gospodarki odpadami, w tym w związku z pandemią COVID-19

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line potrzeb szkoleniowo-doradczych w sektorze gospodarki odpadami. Zwiększanie kwalifikacji, lepsze dostosowywanie kompetencji do potrzeb pracodawców oraz efektywna edukacja pracowników sektora gospodarki odpadami jest oczekiwana i pożądana, ale nie będzie możliwa bez wsparcia informacyjnego Państwa - przedsiębiorców z sektora gospodarki odpadami. Chcielibyśmy poznać Państwa doświadczenia, potrzeby i opinie, w tym w obecnej sytuacji na rynku związanej z pandemią. Wyniki przeprowadzonej anki (...)
20 maja 2020

Informacja z II spotkania GR

W dniu 05.05.2020 r. odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO), które ze względu na obecną sytuację pandemii było prowadzone w formie zdalnej. W trakcie spotkania zostały omówione wyniki ankiety pilotażowej (konsultacji) dotyczącej zapotrzebowania na kompetencje przeprowadzonej wśród 11 przedsiębiorstw sektora gospodarki odpadami przez Krajową Izbę Gospodarczą. Zaznaczono, że ankiety te zostały przeprowadzone przed pandemią, więc należy ten fakt wziąć pod uwagę, gdy (...)
14 maja 2020

Drugie posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 29.04.2020 r. odbyło się drugie posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną spotkanie Rady prowadzone było w formie zdalnej. Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją na rynku oraz zgodnie z wytycznymi PARP posiedzenie Rady głównie skoncentrowało się na dyskusji dotyczącej występowania szeregu problemów i zagrożeń spowodowanych pandemią. Ocena obecnej sytuacji w SGO w kontekście trwającej pandemii, w tym najważniejsze problemy związane z ob (...)
close-up photo of assorted coins
30 kwietnia 2020

Wsparcie działań pakietu antykryzysowego środkami Polityki Spójności

Udział w zapewnieniu sprawnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz niwelowanie skutków pandemii koronawirusa, jest w obecnym czasie jednym z kluczowych wyzwań i zadań, które realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), jako instytucja zarządzająca strumieniem środków funduszy UE w ramach polityki spójności. Poniżej zestawienie działań podejmowanych przez MFiPR z zakresu wdrażania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI), określanych jako Funduszowy Pakiet Antywirusowy. Podjęte (...)
22 marca 2020

Informacja z I spotkania GR

W dniu 06.03.2020 w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) odbyło się I spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Grupa Robocza ma na celu zapewnienie stałej współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami z sektora odzysku materiałowego surowców, w zakresie zapotrzebowania na konkretne kompetencje oraz kształcenia absolwentów uczelni wyższych, szkół zawodowych oraz uczestników kursów i szkoleń. Grupa będzie pełniła ro (...)