Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

two black headphones on brown wooden table
10 lutego 2022

Spotkanie konsultacyjne dla podmiotów planujących złożyć wnioski o wpis na listę PZZJ

14 lutego 2022 r. w godz. 12.00-14.00 odbędzie się webinarium „Spotkanie konsultacyjne dla podmiotów planujących złożyć wnioski o wpis na listę Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ).” Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych (formularz zgłoszeniowy).  Liczba miejsc nieograniczona.   Zakres tematyczny webinarium: Informacje podstawowe nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) Harmonogram III naboru na listę PZZJ Rola PZZJ-tуw w zapewnianiu jakości […]
person using laptop
7 lutego 2022

Zostań PZZJ (podmiot zewnętrznego zapewniania jakości). Trwa nabór

Czym jest PZZJ? Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz okresową ewaluację zewnętrzną tych działań. Za swoją działalność podmioty zewnętrznego zapewniania jakości pobierają wynagrodzenie. Tu dowiesz się więcej jak zostać PZZJ, a tu możesz zobaczyć […]
A stack of thick folders on a white surface
22 grudnia 2021

Wstępny projekt Sektorowej Ramy dla Sektora Gospodarki Odpadami opracowany

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora Gospodarki Odpadami (SRK GO) obejmuje kompetencje niezbędne do planowania, organizowania, realizowania i nadzorowania procesów związanych z gospodarowaniem odpadami (w szczególności zbierania, transportu, sortowania, przetwarzania, unieszkodliwiania) oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia działań związanych z edukacją i podnoszeniem świadomości mieszkańców, przedsiębiorców, producentów oraz przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych w zakresie odpowiedzialnej gospodarki […]
20 grudnia 2021

Dziesiąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 26 listopada br. odbyło się dziesiąte, ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej oraz przedstawieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami. Z przedstawionej analizy wynika, że w przemyśle w październiku br. produkcja […]
29 listopada 2021

Termin składania aplikacji do VI edycji konkursu Pracodawca Jutra przedłużony!

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informujemy o VI edycji konkursu Pracodawca Jutra. Celem Konkursu Pracodawca Jutra jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: „Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących […]