Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

2 listopada 2021

Informacja z IX spotkania GR

W dniu 26.10.2021 r. odbyło się w formie zdalnej IX spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Spotkanie GRGO zostało poświęcone następującym trzem zagadnieniom: I. Rekomendacji Rady dotyczącej współpracy instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw sektora materiałowego odzysku surowców; Zaprezentowano i omówiono zakres rekomendacji, w szczególności dobre praktyki proponowane do rekomendowania w zakresie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi i szkołami branżowymi.  W trakcie d (...)
27 października 2021

Dziewiąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 28 września br. odbyło się dziewiąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej oraz przedstawieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami. Z przedstawionej analizy wynika, że sytuacja w kraju jest dobra ale wciąż bardzo zróżnicowana. W I kw. 2021 r. PKB był wyższy niż w I kw. 2019 r. o 1,1%, a w II kw. 2021 r. o 1,7%. W przemyśle wartość sprzedaży w I i II kw. (...)
man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
16 lipca 2021

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla pracowników sektora gospodarki odpadami

Projekt pt. ”AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY: PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA ODZYSKU MATERIAŁOWEGO SUROWCÓW” (POWR.02.21.00-00-RW81/21) umożliwi podniesienie kwalifikacji/kompetencji wynikających z rekomendacji nr 3 Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców (PDF). Nazwa usługi rozwojowej: Planowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje Efektywne i asertywne komunikowanie się Motywowanie i radzenie sobie ze stresem Zar (...)
15 lipca 2021

Ósme posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 29 czerwca br. odbyło się ósme posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej, przedstawieniu wyników pracy Grupy Roboczej, omówieniu wyników badań BBKL oraz przedstawieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami. Z przedstawionej analizy wynika, że sytuacja w kraju jest umiarkowanie pomyślna i zróżnicowana ze względu na różne sfery gospodarcze. Sytuacja w przemyśle je (...)
5 lipca 2021

Informacja z VIII spotkania GR

W dniu 23.06.2021 r. odbyło się w formie zdalnej VIII spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Na spotkaniu oprócz członków GRGO i zaproszonych gości m.in. z Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, były obecne również przedstawicielki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Spotkanie GRGO zostało poświęcone prezentacji wyników ankiet dotyczących potrzeb przedsiębiorstw sektora na nowe zawody oraz zawody, które mogłyby być wykonywane przez osoby z (...)