Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

17 lipca 2020

Trzecie posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 6 lipca br. odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną spotkanie Rady prowadzone było w formie zdalnej. Z przyjemnością informujemy, że do składu Rady dołączyli nowi członkowie: Pani Marzena Berezowska, Dyrektor - Ministerstwo Klimatu Pan Zbigniew Chlipała, Kierownik zakładu - ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. Pan Józef Mokrzycki, Prezes Zarządu - Mo-BRUK S.A. Pani Kinga Zgierska, Dyrektor Zarządu - Izba Przem (...)
7 lipca 2020

Informacja z III spotkania GR

W dniu 30.06.2020 r. w formie zdalnej odbyło się trzecie spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). W trakcie spotkania zostały przedstawione wyniki następujących badań prowadzonych na potrzeby Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców: Przegląd prowadzonych działań i projektów modernizujących, inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą, związanych z gospodarką odpadami oraz podmiotów w nie zaangażowanych, Analiza oferty edukacyjnej formalnej i (...)
person holding white Samsung Galaxy Tab
2 czerwca 2020

Badanie potrzeb szkoleniowo-doradczych sektora gospodarki odpadami, w tym w związku z pandemią COVID-19

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line potrzeb szkoleniowo-doradczych w sektorze gospodarki odpadami. Zwiększanie kwalifikacji, lepsze dostosowywanie kompetencji do potrzeb pracodawców oraz efektywna edukacja pracowników sektora gospodarki odpadami jest oczekiwana i pożądana, ale nie będzie możliwa bez wsparcia informacyjnego Państwa - przedsiębiorców z sektora gospodarki odpadami. Chcielibyśmy poznać Państwa doświadczenia, potrzeby i opinie, w tym w obecnej sytuacji na rynku związanej z pandemią. Wyniki przeprowadzonej anki (...)
20 maja 2020

Informacja z II spotkania GR

W dniu 05.05.2020 r. odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO), które ze względu na obecną sytuację pandemii było prowadzone w formie zdalnej. W trakcie spotkania zostały omówione wyniki ankiety pilotażowej (konsultacji) dotyczącej zapotrzebowania na kompetencje przeprowadzonej wśród 11 przedsiębiorstw sektora gospodarki odpadami przez Krajową Izbę Gospodarczą. Zaznaczono, że ankiety te zostały przeprowadzone przed pandemią, więc należy ten fakt wziąć pod uwagę, gdy (...)
14 maja 2020

Drugie posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 29.04.2020 r. odbyło się drugie posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną spotkanie Rady prowadzone było w formie zdalnej. Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją na rynku oraz zgodnie z wytycznymi PARP posiedzenie Rady głównie skoncentrowało się na dyskusji dotyczącej występowania szeregu problemów i zagrożeń spowodowanych pandemią. Ocena obecnej sytuacji w SGO w kontekście trwającej pandemii, w tym najważniejsze problemy związane z ob (...)