Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

18 maja 2021

Siódme posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 29 kwietnia br. odbyło się siódme posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie w dużej mierze zostało poświęcone dyskusji na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje w sektorze gospodarki odpadami. Z dyskusji Członków wypłynęły następujące wnioski: W branży będzie następowała bardzo duża mechanizacja i robotyzacja. W związku z tym w dużych przedsiębiorstwach będzie zmniejszało się zapotrzebowanie na stanowiska robotnicze a zwiększało zapotrzebowani (...)
4 maja 2021

Konkurs Puchar Recyklingu

Twój zakład z łatwością osiąga zakładane poziomy recyklingu? Twoja gmina jest wzorem w zakresie gospodarki odpadami? A może przedsiębiorstwo, w którym pracujesz, aspiruje do miana lidera w zbiórce poszczególnych frakcji odpadów lub prowadzi skuteczne działania edukacyjne? Jeżeli tak, to zgłoś swój udział w Konkursie Puchar Recyklingu. Mimo że to już XXII edycja Konkursu, to od lat cel pozostaje ten sam – chodzi bowiem o nagrodzenie podmiotów, które stworzyły najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, a takż (...)
11 marca 2021

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości: Gospodarowanie odpadami – pilne działania naprawcze

Sytuacja w sektorze gospodarki odpadami w ostatnich latach podlega dynamicznym zmianom. Przedstawiano ją obszernie w stanowiskach branżowych, w tym Krajowej Izby Gospodarczej oraz w raportach Najwyższej Izby Kontroli. Pomimo zmian i procesów pozytywnych, które miały miejsce w sektorze gospodarki odpadami, nadal występują liczne bariery oraz poważne zagrożenia dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Dlatego za priorytetowe należy uznać podjęcie działań na rzecz budowy efektywnego ekonomicznie i ekologicznie systemu gospodarowania odpadami w Po (...)
9 marca 2021

Szóste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 18 lutego br. odbyło się szóste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Z przyjemnością informujemy, że do składu Rady dołączyli kolejni nowi Członkowie: Pan Piotr Wójcik, Dyrektor Departamentu Kontroli Odpadów z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Pani Emilia den Boer, Adiunkt naukowo-dydaktyczny z Politechniki Wrocławskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, Pan Andrzej Białowiec, Profesor, nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jednocześnie (...)
25 lutego 2021

Informacja z VI spotkania GR

W dniu 23.02.2021 r. odbyło się w formie zdalnej pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Na spotkaniu oprócz członków GRGO byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Spotkanie GRGO zostało poświęcone pracy nad określeniem nowego zawodu o roboczej nazwie „Technik odzysku materiałów”, którego zakres kształcenia odpowiadałby na potrzeby przedsiębiorstw sektora gospodarki odpadami. Spotkanie rozpoczęło się od pre (...)