Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
16 lipca 2021

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla pracowników sektora gospodarki odpadami

Projekt pt. ”AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY: PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA ODZYSKU MATERIAŁOWEGO SUROWCÓW” (POWR.02.21.00-00-RW81/21) umożliwi podniesienie kwalifikacji/kompetencji wynikających z rekomendacji nr 3 Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców (PDF). Nazwa usługi rozwojowej: Planowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje Efektywne i asertywne komunikowanie się Motywowanie i […]
15 lipca 2021

Ósme posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 29 czerwca br. odbyło się ósme posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej, przedstawieniu wyników pracy Grupy Roboczej, omówieniu wyników badań BBKL oraz przedstawieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami. Z przedstawionej analizy wynika, że sytuacja w […]
5 lipca 2021

Informacja z VIII spotkania GR

W dniu 23.06.2021 r. odbyło się w formie zdalnej VIII spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Na spotkaniu oprócz członków GRGO i zaproszonych gości m.in. z Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, były obecne również przedstawicielki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Spotkanie GRGO zostało poświęcone […]
18 maja 2021

Siódme posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 29 kwietnia br. odbyło się siódme posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie w dużej mierze zostało poświęcone dyskusji na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje w sektorze gospodarki odpadami. Z dyskusji Członków wypłynęły następujące wnioski: W branży będzie następowała bardzo duża mechanizacja i robotyzacja. W związku z […]
4 maja 2021

Konkurs Puchar Recyklingu

Twój zakład z łatwością osiąga zakładane poziomy recyklingu? Twoja gmina jest wzorem w zakresie gospodarki odpadami? A może przedsiębiorstwo, w którym pracujesz, aspiruje do miana lidera w zbiórce poszczególnych frakcji odpadów lub prowadzi skuteczne działania edukacyjne? Jeżeli tak, to zgłoś swój udział w Konkursie Puchar Recyklingu. Mimo że to już XXII edycja Konkursu, to od […]