Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

25 lutego 2021

Informacja z VI spotkania GR

W dniu 23.02.2021 r. odbyło się w formie zdalnej pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Na spotkaniu oprócz członków GRGO byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Spotkanie GRGO zostało poświęcone pracy nad określeniem nowego zawodu o roboczej nazwie „Technik odzysku materiałów”, którego zakres kształcenia odpowiadałby na potrzeby przedsiębiorstw sektora gospodarki odpadami. Spotkanie rozpoczęło się od pre (...)
14 stycznia 2021

Piąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 16 grudnia br. odbyło się w formie zdalnej piąte, ostatnie w 2020 r., posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie w dużej mierze zostało poświęcone kształceniu zawodowemu w szkołach branżowych dla branży gospodarki odpadami oraz dyskusji Członków i gości w przedstawionym temacie. Omówiono zakres kształcenia w zawodzie Technik inżynierii środowiska i melioracji oraz Technik ochrony środowiska pod względem adekwatności nauczania do oczekiwań branży gospodarki odpadami. Zapreze (...)
18 grudnia 2020

Informacja z V spotkania GR

W dniu 1.12.2020 r. odbyło się w formie zdalnej ostatnie w tym roku spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Spotkanie GRGO zostało w całości poświęcone analizie dostępnych zawodów dotyczących sektora gospodarki odpadami (Technik inżynierii środowiska i melioracji oraz Technik ochrony środowiska) nauczanych w szkołach branżowych, pod względem ich adekwatności do oczekiwań branży gospodarki odpadami. W pierwszej części spotkania odbyły się trzy prezentacje eksperckie: prezentacja (...)
man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
12 listopada 2020

Szkolenia pracowników sektora gospodarki odpadami w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców zaprasza do udziału w szkoleniach oraz doradztwie adresowanym do pracowników sektora gospodarki odpadami: Szkolenie: Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami w czasie epidemii COVID. Szkolenie: Postępowanie z odpadami w czasie epidemii COVID. Szkolenie: Obowiązujące przepisy prawne, ich interpretacja i stosowanie w SGO w czasie epidemii COVID. Doradztwo eksperckie indywidualne: Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie epidemii COVID (...)
12 listopada 2020

Czwarte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 26 października br. odbyło się w formie zdalnej czwarte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Podczas posiedzenia przekazano informację na temat uruchomionego naboru  do udziału w szkoleniach oraz doradztwie indywidualnym wynikającym z Rekomendacji (nadzwyczajnej) Sektorowej Rady dotyczącej wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 w sektorze gospodarki odpadami. Szkolenia/doradztwo adresowane jest do pracowników mikro, małych, średnich i dużych prze (...)