Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

25 listopada 2021

Nowe kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy to zawsze korzyść. Z nami jest to jeszcze łatwiejsze – dowiedz się dlaczego

Kursy, szkolenia, studia podyplomowe – możliwości jest wiele. Aby sprostać wyzwaniom współczesności, trzeba stale się rozwijać i podnosić swoje kompetencje. Dynamicznie zachodzące zmiany, praktycznie we wszystkich obszarach życia, wymuszają na pracownikach konieczność stałego podnoszenia poziomu wykształcenia, ciągłego poszerzania swoich kwalifikacji. Wszystko po to, by odpowiednio przystosowywać się do nieprzewidywalnej rzeczywistości, a także by sprawnie wykorzystywać […]
2 listopada 2021

Informacja z IX spotkania GR

W dniu 26.10.2021 r. odbyło się w formie zdalnej IX spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Spotkanie GRGO zostało poświęcone następującym trzem zagadnieniom: I. Rekomendacji Rady dotyczącej współpracy instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw sektora materiałowego odzysku surowców; Zaprezentowano i omówiono zakres rekomendacji, w szczególności dobre praktyki proponowane do rekomendowania […]
27 października 2021

Dziewiąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 28 września br. odbyło się dziewiąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej oraz przedstawieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami. Z przedstawionej analizy wynika, że sytuacja w kraju jest dobra ale wciąż bardzo zróżnicowana. W I […]
man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
16 lipca 2021

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla pracowników sektora gospodarki odpadami

Projekt pt. ”AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY: PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA ODZYSKU MATERIAŁOWEGO SUROWCÓW” (POWR.02.21.00-00-RW81/21) umożliwi podniesienie kwalifikacji/kompetencji wynikających z rekomendacji nr 3 Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców (PDF). Nazwa usługi rozwojowej: Planowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje Efektywne i asertywne komunikowanie się Motywowanie i […]
15 lipca 2021

Ósme posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 29 czerwca br. odbyło się ósme posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bieżącą pracą Rady Sektorowej, przedstawieniu wyników pracy Grupy Roboczej, omówieniu wyników badań BBKL oraz przedstawieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju oraz w branży gospodarki odpadami. Z przedstawionej analizy wynika, że sytuacja w […]