Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

person holding white Samsung Galaxy Tab
2 czerwca 2020

Badanie potrzeb szkoleniowo-doradczych sektora gospodarki odpadami, w tym w związku z pandemią COVID-19

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line potrzeb szkoleniowo-doradczych w sektorze gospodarki odpadami. Zwiększanie kwalifikacji, lepsze dostosowywanie kompetencji do potrzeb pracodawców oraz efektywna edukacja pracowników sektora gospodarki odpadami jest oczekiwana i pożądana, ale nie będzie możliwa bez wsparcia informacyjnego Państwa – przedsiębiorców z sektora gospodarki odpadami. Chcielibyśmy poznać Państwa doświadczenia, potrzeby i opinie, w tym […]
20 maja 2020

Informacja z II spotkania GR

W dniu 05.05.2020 r. odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO), które ze względu na obecną sytuację pandemii było prowadzone w formie zdalnej. W trakcie spotkania zostały omówione wyniki ankiety pilotażowej (konsultacji) dotyczącej zapotrzebowania na kompetencje przeprowadzonej wśród 11 przedsiębiorstw sektora gospodarki odpadami przez Krajową Izbę […]
14 maja 2020

Drugie posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 29.04.2020 r. odbyło się drugie posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną spotkanie Rady prowadzone było w formie zdalnej. Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją na rynku oraz zgodnie z wytycznymi PARP posiedzenie Rady głównie skoncentrowało się na dyskusji dotyczącej występowania szeregu problemów i zagrożeń […]
close-up photo of assorted coins
30 kwietnia 2020

Wsparcie działań pakietu antykryzysowego środkami Polityki Spójności

Udział w zapewnieniu sprawnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz niwelowanie skutków pandemii koronawirusa, jest w obecnym czasie jednym z kluczowych wyzwań i zadań, które realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), jako instytucja zarządzająca strumieniem środków funduszy UE w ramach polityki spójności. Poniżej zestawienie działań podejmowanych przez MFiPR z zakresu wdrażania Europejskich Funduszy […]
22 marca 2020

Informacja z I spotkania GR

W dniu 06.03.2020 w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) odbyło się I spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Grupa Robocza ma na celu zapewnienie stałej współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami z sektora odzysku materiałowego surowców, w zakresie zapotrzebowania na konkretne kompetencje oraz kształcenia absolwentów […]