Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

7 stycznia 2020

Raport: Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym cyklicznym raportem pod tytułem „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Grudzień 2019”. Niniejszy raport jest szesnastym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji i dotyczy okresu od 15 listopada do 14 grudnia 2019 r. Przedstawiono w nim wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, między innymi: stopy bezrobocia w Polsce w listopadzie 2019 r., któ (...)
23 grudnia 2019

Stan wiedzy o kompetencjach w branży i trendy zmian w Sektora Gospodarki Odpadami

Dotychczas w Polsce nie prowadzono kompleksowych badań stanu kompetencji sektora gospodarki odpadami i trendów zmian w sektorze mających wpływ na nowe kompetencje. Pewien pogląd na temat kompetencji w branży daje analiza systemu kształcenia, stanu zatrudnienia w sektorze oraz polityki UE w zakresie gospodarowania odpadami. W sektorze gospodarki odpadami potwierdzenie kompetencji jest wymagane1 dla kierownika spalarni odpadów, współspalarni odpadów, składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydob (...)
23 grudnia 2019

Charakterystyka Sektora Gospodarki Odpadami

W sektorze gospodarki odpadami zarejestrowanych jest 8 865 przedsiębiorstw (w tym 7 773 - mikro, 812 - małe, 255 -średnie, 25 – duże). Największa aktywność firm występuje w woj. mazowieckim, gdzie działa 18,1% wszystkich przedsiębiorstw. Na drugim miejscu plasuje się woj. śląskie – 13,4%, natomiast na trzecim woj. wielkopolskie –10,5% ogółu. Według danych z marca 2019 r. przedsiębiorstwa sektora gospodarki odpadami zatrudniają 71 066 pracowników. Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest stały wzrost liczby zatrudnionych w sektorze pr (...)