Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

close-up photo of assorted coins
30 kwietnia 2020

Wsparcie działań pakietu antykryzysowego środkami Polityki Spójności

Udział w zapewnieniu sprawnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz niwelowanie skutków pandemii koronawirusa, jest w obecnym czasie jednym z kluczowych wyzwań i zadań, które realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), jako instytucja zarządzająca strumieniem środków funduszy UE w ramach polityki spójności. Poniżej zestawienie działań podejmowanych przez MFiPR z zakresu wdrażania Europejskich Funduszy […]
22 marca 2020

Informacja z I spotkania GR

W dniu 06.03.2020 w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) odbyło się I spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO). Grupa Robocza ma na celu zapewnienie stałej współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami z sektora odzysku materiałowego surowców, w zakresie zapotrzebowania na konkretne kompetencje oraz kształcenia absolwentów […]
19 lutego 2020

Powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Około ¾ działających w Polsce przedsiębiorstw zmaga się z problem znalezienia kandydatów do pracy z kompetencjami  odpowiadającymi na ich potrzeby. Aż 30 proc. pracodawców nie inwestowało w rozwój pracowników. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy pozostaje brak  oferty edukacyjnej odpowiadającej na realne potrzeby pracodawców. Problem dotyczy także sektora gospodarki odpadami, a próbą jego rozwiązania […]
7 stycznia 2020

Raport: Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym cyklicznym raportem pod tytułem „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Grudzień 2019”. Niniejszy raport jest szesnastym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji i dotyczy okresu od 15 listopada do 14 grudnia 2019 r. Przedstawiono w nim […]
23 grudnia 2019

Stan wiedzy o kompetencjach w branży i trendy zmian w Sektora Gospodarki Odpadami

Dotychczas w Polsce nie prowadzono kompleksowych badań stanu kompetencji sektora gospodarki odpadami i trendów zmian w sektorze mających wpływ na nowe kompetencje. Pewien pogląd na temat kompetencji w branży daje analiza systemu kształcenia, stanu zatrudnienia w sektorze oraz polityki UE w zakresie gospodarowania odpadami. W sektorze gospodarki odpadami potwierdzenie kompetencji jest wymagane1 dla kierownika spalarni […]