Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża odzysku materiałowego surowców. Premiera wyników badań I edycji

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Okrągły stół” skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą odzysku materiałowego surowców.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – odzysk materiałowy surowców realizowanego przez PARP we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy w szczególności nt.:

  • wyzwań związanych z zatrudnieniem pracowników w branży
  • współpracy edukacji i biznesu
  • wyzwań związanych z wdrażaniem zasad GOZ, Europejskim Zielonym Ładem
  • najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju branży

Więcej informacji