Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Informacja z III spotkania GR

W dniu 30.06.2020 r. w formie zdalnej odbyło się trzecie spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO).

W trakcie spotkania zostały przedstawione wyniki następujących badań prowadzonych na potrzeby Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców:

  • Przegląd prowadzonych działań i projektów modernizujących, inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą, związanych z gospodarką odpadami oraz podmiotów w nie zaangażowanych,
  • Analiza oferty edukacyjnej formalnej i pozaformalnej oraz dostępnej oferty staży i praktyk i ich adekwatności do potrzeb pracodawców,
  • Badanie dotyczące pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz innych grup zagrożonych dyskryminacją (w tym z niepełnosprawnościami).

W związku z przygotowywanymi przez Sektorową Radę rekomendacjami dotyczącymi potrzeb oraz zmian i rozwiązań w obszarze edukacji dla sektora znaczną część spotkania poświęcono temu zagadnieniu. W dyskusji panelowej członkowie GRGO skomentowali wyniki badań i dzielili się własnymi doświadczeniami. Opinie członków GRGO zostaną wykorzystane w przygotowaniu ww. rekomendacji .

Następne, IV spotkanie GRGO planowane jest pod koniec października 2020 r.

Materiały do pobrania: