Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Informacja z VI spotkania GR

W dniu 23.02.2021 r. odbyło się w formie zdalnej pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Roboczej ds. współpracy edukacji i biznesu w sektorze gospodarki odpadami (GRGO).

Na spotkaniu oprócz członków GRGO byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Spotkanie GRGO zostało poświęcone pracy nad określeniem nowego zawodu o roboczej nazwie „Technik odzysku materiałów”, którego zakres kształcenia odpowiadałby na potrzeby przedsiębiorstw sektora gospodarki odpadami.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Pani Urszuli Blicharz z Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEiN na temat zasad formułowania podstaw programowych kształcenia w zawodzie, w tym efektów kształcenia oraz kryteriów ich weryfikacji. Następnie Pani Blicharz zaprezentowała projekt struktury nowego zawodu, zgodny z wytycznymi pod względem formalnym na bazie którego rozpoczął się panel ekspercki.

Członkowie Grupy Roboczej dyskutowali m.in. nad potencjalną nazwą nowego zawodu, która powinna być zarówno informatywna jak i atrakcyjna dla przyszłych uczniów. Następnie podjęto prace nad wyodrębnieniem kwalifikacji w zawodzie oraz przyporządkowaniu do nich zadań zawodowych.

Podjęte prace nad opisem zawodu będą kontynuowane podczas kolejnych spotkań GRGO, z których najbliższe przewidziane jest za dwa tygodnie.

Materiały do pobrania: