Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Nabór do dofinansowania do studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dla firm MŚP z sektora odzysku materiałowego surowców

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie do studiów podyplomowych dla pracowników firm MŚP z sektora odzysku materiałowego surowców.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2022 r.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z mikro, małych i średnich firm z całej Polski, zarejestrowane w KRS lub CEIDG oraz prowadzące czynną działalność w ramach sektora odzysku materiałowego surowców, czyli posiadające wpisany kod PKD z działu 38 (działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem, i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców).

Na jakie studia można uzyskać dofinansowanie?

Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami – Edycja III -> Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

(karta usługi: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1314286)

lub

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Gospodarką Odpadami nr edycji 11 -> Szkoła Główna Handlowa 

(karta usługi: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1316024)

Jakie środki można uzyskać?

Limit wsparcia (dofinansowanie) na 1 Pracownika wynosi 6 684 zł netto oraz może stanowić 80% wartości netto szkoleń. Przedsiębiorca wnosi 20% wkładu własnego.

Limit na firmę (NIP) wynosi 160 000 zł netto. Przedsiębiorca na etapie rekrutacji deklaruje ilu pracowników deleguje do projektu i w związku z tym, jaki budżet będzie na ten cel potrzebny.

Planując kwotę, o jaką Przedsiębiorstwo będzie wnioskować należy wziąć pod uwagę również limity  na dofinansowanie do osobogodziny konkretnego szkolenia, szczegóły w zał. 2 do Regulaminu.

Jak zgłosić się do projektu, wziąć udział w szkoleniach i je rozliczyć?

  1. Należy wypełnić i uzupełnić Formularz na stronie www PARP dostępny tutaj.
  2. Zarejestrować konto Przedsiębiorstwa w elektronicznym systemie https://akademiamarr.pl/ oraz uzupełnić i przesłać do weryfikacji wymagane dokumenty.
  3. Po pozytywnej weryfikacji podpisać udostępnioną umowę z Operatorem.
  4. Należy dopełnić formalności na wybranej uczelni (rekrutacja).
  5. Założyć konto Przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych.
  6. Zgłosić wybrane studia w elektronicznym systemie https://akademiamarr.pl/ wraz z danymi pracowników do weryfikacji Operatora.
  7. Po pozytywnej weryfikacji należy odbyć studia i uzyskać dyplom świadczący o nabyciu kwalifikacji.
  8. Złożyć wniosek o refundację.

Po szczegółowe informacje na temat dofinansowania zapraszamy:

  • do kontaktu z Operatorem: Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., który przeprowadzi Państwa przedsiębiorstwo przez proces rekrutacji, udzielenia i rozliczenia wsparcia usług rozwojowych adresowanych do sektora odzysku materiałowego surowców:
  • na stronę internetową projektu: https://www.marr.pl/odzysksurowcow/

do pozostawienia kontaktu do siebie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej projektu: https://www.marr.pl/odzysksurowcow/ – skontaktujemy się z Państwem