Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

PARP wyłoniła laureatów konkursu „Pracodawca Jutra”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła VII edycję konkursu „Pracodawca Jutra”, mającego na celu wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją.12 grudnia 2023 r. w The Tides w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa, podczas której ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody laureatom.

Tegoroczna edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) obejmowała dwie główne kategorie: „Ambasador Edukacji” oraz „Rozwój Pracownika”. W ramach każdej z nich nagrodzono inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

W ramach kategorii „Ambasador Edukacji”:

  • nagrodę otrzymała firma Revas Sp. z o.o. za inicjatywę edukacyjną „Mistrzostwa, Biznes i Zarządzanie – konkurs zarządzania wirtualną firmą dla szkół ponadpodstawowych”. To kompleksowy program skierowany do uczniów i nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadpodstawowych. Jego celem był rozwój umiejętności biznesowych i przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz wspieranie nauczycieli w efektywnym wykorzystaniu narzędzi ICT w nauczaniu przedsiębiorczości oraz biznesu i zarządzania. / segment mikro i mały przedsiębiorca/
  • nagrodę otrzymała firma FAMOT Pleszew Sp. z o.o. za inicjatywę edukacyjną „Rozwój szkolnictwa zawodowego w rejonie powiatu pleszewskiego”, która jest największym producent obrabiarek sterowanych numerycznie w Europie Środkowej. Celem wyróżnionego projektu jest popularyzacja deficytowych zawodów tj. technik mechatronik, technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających. Uczniowie pod okiem specjalistów obsługują nowoczesny sprzęt, są traktowani jak pracownicy firmy, otrzymują wynagrodzenie, a po ukończeniu szkoły są gotowi do podjęcia pracy w ww. zawodach./segment średni i duży przedsiębiorca/

W ramach kategorii „Rozwój Pracownika”:

  • nagrodę otrzymała firma Flexi.pl za inicjatywę edukacyjną „Flexi.pl – portal pracy i aktywności dla osób 50+” Platforma oferuje nie tylko oferty pracy, ale także sekcję z artykułami edukacyjnymi, wywiadami inspirującymi do działania, a także możliwość publikacji profilu zawodowego. Wszystko to sprzyja aktywizacji i edukacji osób 50+ w zakresie poszukiwania pracy i rozwijania umiejętności./segment mikro i mały przedsiębiorca/
  • nagrodę otrzymała firma FAKRO za inicjatywę edukacyjną „W FAKRO rozwijamy talenty” mającą na celu wspieranie rozwoju zawodowego pracowników./segment średni i duży przedsiębiorca/

Podczas finałowej gali wręczone zostały również nagrody i wyróżnienia od Sektorowych Rad ds. Kompetencji, w tym Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Odzysku Materiałowego Surowców.

Nagrodę Branżową w konkursie Pracodawca Jutra 2023 w sektorze odzysk materiałowy surowców otrzymał Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. za inicjatywę edukacyjną polegającą na kształtowaniu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i ochrony otaczającego środowiska poprzez prowadzenie warsztatów edukacyjno-informacyjnych, konkursów, profili w mediach społecznościowych, dystrybucję materiałów, promocję filmów edukacyjnych wśród mieszkańców 13 gmin objętych działalnością zakładu.

Wyróżnienie Branżowe w Konkursie Pracodawca Jutra 2023 w sektorze odzysk materiałowy surowców otrzymał Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu za projekt edukacyjny polegający na utworzeniu „Ekologiczno-Edukacyjnego Placu Zabaw wraz ze Ścieżką Edukacyjno-Informacyjną” wybudowanego na zamkniętej kwaterze zrekultywowanego składowania.

Laureaci, wybrani przez Kapitułę Konkursu i Kapituły Sektorowe mają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra 2023” lub odpowiednio „Pracodawca Jutra 2023 w sektorze …” oraz korzystania z logotypu konkursu na materiałach reklamowych i wizerunkowych. Każdy z wyłonionych zwycięzców ma możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs „Pracodawca Jutra” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz ze środków budżetu państwa.

Źródło: PARP

Wybrane zdjęcia z wydarzenia: