Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Raport: Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym cyklicznym raportem pod tytułem „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Grudzień 2019”.

Niniejszy raport jest szesnastym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji i dotyczy okresu od 15 listopada do 14 grudnia 2019 r. Przedstawiono w nim wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, między innymi:

  • stopy bezrobocia w Polsce w listopadzie 2019 r., która wyniosła 5,1% i wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem;
  • danych o sytuacji na polskim rynku pracy, gdzie w listopadzie 2019 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 850,7 tys. bezrobotnych;
  • rankingu  stopy bezrobocia w poszczególnych województwach, który w listopadzie 2019 r. zmienił się bardzo nieznacznie;
  • przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw;
  • zgłoszonych w październiku br. do urzędów pracy wolnych miejscach pracy i aktywizacji zawodowej;
  • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 r., które wyniosło 5213,27 zł;
  • wskaźnika bezrobocia dla krajów członkowskich UE-28, który w październiku 2019 r. wyniósł 6,3%. Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2%.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym Raportem "Rynek pracy" (PDF).