Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Szóste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 18 lutego br. odbyło się szóste posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Z przyjemnością informujemy, że do składu Rady dołączyli kolejni nowi Członkowie:

  • Pan Piotr Wójcik, Dyrektor Departamentu Kontroli Odpadów z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
  • Pani Emilia den Boer, Adiunkt naukowo-dydaktyczny z Politechniki Wrocławskiej, Wydział Inżynierii Środowiska,
  • Pan Andrzej Białowiec, Profesor, nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jednocześnie informujemy, że ze składu Rady został odwołany Pan Paweł Ciećko były Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Na posiedzeniu Członkowie przyjęli Plan pracy Rady na 2021 r.

Spotkanie w dużej mierze zostało poświęcone dyskusji na temat zmian legislacyjnych w obszarze edukacji w zakresie ich lepszego dostosowania do obecnych i przyszłych potrzeb sektora gospodarki odpadami. Członkowie podkreślili potrzebę uwzględnienia w podstawie programowej dla nowego zawodu zagadnień wynikających  z wytycznych UE dotyczących realizacji nowoczesnej gospodarki odpadami. Kształcenie kadr dla sektora powinno uwzględniać m.in. procesy przetwarzania odpadów, które w przyszłości będą częścią nowoczesnej gospodarki odpadami (np. procesy pirolityczne, zgazowanie odpadów itd.). Wskazano, że dotychczasowy zakres prowadzonego odzysku materiałowego  i recyklingu w gospodarce odpadami stanie się w przyszłości niewystarczający. Wskazano również na potrzebę wprowadzenia do nauczania metody biologicznego przetwarzania odpadów.

Uzgodniono również, że nazwa nowego zawodu dedykowanego sektorowi gospodarki odpadami powinna być możliwie jak najszersza, atrakcyjna oraz zrozumiała (powinna odzwierciedlać zadania zawodowe).

Podczas spotkania zostały przedstawione również zasady współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych dotyczące opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Branży Gospodarki Odpadami. Przedstawicielka Instytutu podziękowała za uchwałę dotyczącą opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora, która dotarła do IBE. Poinformowała również, że IBE jest na etapie zbierania wszelkich informacji z innych sektorów na temat zapotrzebowania na opracowanie SRK. Po etapie zgłoszeń IBE przeprowadzi procedurę wyłaniania sektorów, w których będą opracowywane Sektorowe Ramy Kwalifikacji. Przedstawicielka IBE zadeklarowała gotowość Instytutu do współpracy w przypadku dokonania wyboru branży do opracowania SRK.

Na spotkaniu zostały przedstawiono również tematy dotyczące:

  • informacji o realizacji usług rozwojowych wynikających z Rekomendacji nr 1/2020 Sektorowej Rady (anty-covidowej),
  • informacji na temat przebiegu i wyników badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL II) dla branży odzysk materiałowy surowców.

Materiały do pobrania: