Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Celem projektu jest zwiększenie wpływu przedsiębiorców sektora gospodarki odpadami na instytucje edukacyjne (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej), aby zdobywane kwalifikacje były dostosowane do realnych potrzeb pracodawców sektora…

Aktualności

Trzecie posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

W dniu 6 lipca br. odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną spotkanie Rady prowadzone było w formie zdalnej.

Z przyjemnością informujemy, że do składu Rady dołączyli nowi członkowie:

  • Pani Marzena Berezowska, Dyrektor – Ministerstwo Klimatu
  • Pan Zbigniew Chlipała, Kierownik zakładu – ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
  • Pan Józef Mokrzycki, Prezes Zarządu – Mo-BRUK S.A.
  • Pani Kinga Zgierska, Dyrektor Zarządu – Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem

W trakcie spotkania zostały przedstawione raporty KIG oraz wyniki prowadzonych w projekcie badań, w tym:

  • raporty: „Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach” oraz „Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach”,
  • analiza badania ankietowego: „Identyfikacji i prognozowanie potrzeb szkoleniowo-doradczych sektora gospodarki odpadami, w tym w związku z pandemią COVID-19,
  • wyniki badań prowadzonych w projekcie przez partnera projektu,
  • wnioski z badań w kontekście przygotowania projektu rekomendacji Sektorowej Rady w sprawie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w sektorze gospodarki odpadami.

Następnie rozpoczęła się dyskusja w gronie Członków Rady odnosząca się do konkretnych propozycji szkoleń zgłaszanych przez przedsiębiorstwa podczas badania.

Członkowie Rady wyjaśnili przyczynę wskazywania przez przedsiębiorców sektora na potrzebę podniesienia kompetencji językowych pracowników. Wskazano, że wiąże się to ze stosowaniem w firmach wielu maszyn importowanych co wymaga na etapie montażu i uruchamiania wsparcia monterów i serwisantów z zagranicy, którzy przez kilka tygodnia uczą polskich pracowników obsługi maszyn. Często ze względu na barierę językową w tym procesie uczestniczą osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach, które znają język obcy, ale nie zawsze mają czas aby w pełni uczestniczyć w procesie uruchamiania maszyny. Poza tym, jak podkreślano, znajomość języków obcych niezbędna jest m.in. do analizy instrukcji, które są formułowane w języku obcym.

W trakcie dyskusji członkowie Rady bardzo mocno podkreślili również kwestię zmienności prawa w sektorze gospodarki odpadami oraz złą jakość i tryb postępowania administracyjnego. Wskazywano, że decyzje procedowane są miesiącami, a w przypadku decyzji środowiskowych odnoszących się do nowych inwestycji procedowanie administracyjne nierzadko trwa latami. W takiej sytuacji inwestor i każdy przedsiębiorca ceniący czas i pieniądze odstępuje od lokalizacji zaplanowanej inwestycji albo zmienia branżę lub kierunek działalności.

Branża recyklingowa zaakcentowała również, że dopóki nie ustabilizuje się prawo to firmy nie będą mogły mówić o dalszych inwestycjach, a tym samym o zwiększaniu zatrudnienia. Recyklerzy widzą bardzo duży potencjał wzrostu w branży recyklingu, mogą nawet podwoić ilości odbieranych odpadów w okresie tj. 2-3 lat, ale do tego potrzebna jest stabilizacja prawa.

Podsumowaniem spotkania może być stwierdzenie jednego z Członków Rady, że „jedyną stałą w systemie gospodarki odpadami jest zmienność prawa”.

Materiały do pobrania: